ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ONLINE

Αγαπητοί φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του Ιουλίου 2022 θα διεξαχθούν online.

Εμείς, ως αντιπρόσωποι του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας ασφαλής αλλά και καινοτόμος τρόπος.

Οι εξετάσεις παραμένουν οι ίδιες, ο τρόπος είναι διαφορετικός αλλά όχι πια ξένος. Μη διστάσετε και εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που σας δίνεται  όπου κι εάν είστε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Δηλώστε συμμετοχή και ασφαλείς από το σπίτι σας θα συμμετάσχετε και θα ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτά, ακουστικά, προφορικά).

Για τη διευκόλυνση όλων μας, εάν έχετε απορίες και χρειάζεστε διευκρινίσεις, προτιμήστε την επικοινωνία με email.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Η ακριβής ημερομηνία για το κάθε επίπεδο θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Οι εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα θα γίνουν ONLINE

Η εξεταστέα ύλη θα συμφωνεί με τη νέα σειρά των βιβλίων YENİ İSTANBUL.

 

Υποβολή αιτήσεων:
από Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 έως Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Προσοχή!  Δε θα δοθεί παράταση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Για το έντυπο της αίτησης κατεβάστε εδώ το αρχείο word και συμπληρώστε το (όχι χειρόγραφο!)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση

1 απλή φωτοτυπία νέας ταυτότητας ή διαβατηρίου

1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων

Είναι απαραίτητο στην αιτιολογία να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και το επίπεδο εξέτασης π.χ. Γιαννάτου Κορίνα Α2. Επίσης τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη/εντολέα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Τράπεζα: Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού 5126106283763
IBAN GR0601721260005126106283763
______________________________________________

Τράπεζα: Eurobank
Αριθμός λογαριασμού  0026.0180.92.0200608608
IBAN GR7202601800000920200608608
______________________________________________

Tράπεζα: Alpha

Αριθμός λογαριασμού: 104-002101-329340

ΙΒΑΝ: GR0401401040104002101329340

______________________________________________

Όνομα δικαιούχου: Κωνσταντίνα Ζωγοπούλου του Πέτρου

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

  1. με email στο info@perugia.edu.gr αφού γίνει η επισύναψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και της φωτογραφίας
  2. με κούριερ στη διεύθυνση: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Perugia Λόντου 8 TK 106 81 Αθήνα
  3. στο Κέντρο μας Λόντου 8, 1ος όροφος, Αθήνα. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 10.30 – 20.00.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Α1 120 €
Α2 120 €
Β1 120 €
Β2 120 €
C1
140 €
Yeterlilik C2
140 €

ΠΡΟΣΟΧΗ: υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση για τα επίπεδα C1 και C2 ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ.   Η εξέταση γίνεται ξεχωριστά για κάθε επίπεδο.

  • Οι υποψήφιοι που θα δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις σε 1 ή 2 ενότητες θα έχουν 50% έκπτωση στα παραπάνω εξέταστρα.
  • Για το επίπεδο Γ2 η έκπτωση δεν ισχύει. Επίσης, οι υποψήφιοι του Γ2 έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν 1 ή 2 ενότητες στην αμέσως επόμενη εξεταστική εφόσον έχουν λάβει γενικό σύνολο βαθμολογίας από 85 και πάνω.

 

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος σε όλες τις ενότητες της εξέτασης. Εάν ο υποψήφιος απορριφθεί σε 1 ή 2 ενότητες, έχει δικαίωμα να τις επαναλάβει μόνο στην αμέσως επόμενη εξεταστική και εφόσον επιθυμεί να εξεταστεί για το ίδιο επίπεδο.
  • Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται, αλλά μπορούν να μεταφερθούν στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

  • Για τα επίπεδα A1A2B1B2 για την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ έχετε συνολικά 2 ώρες.
  • Για τα επίπεδα Γ1 και YETERLİLİK Γ2 για την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ έχετε συνολικά 2,5 ώρες.

Εάν  δίνετε επαναληπτικές εξετάσεις, μόνο για  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ή μόνο για ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, θα έχετε στη διάθεσή σας τον μισό από τον προβλεπόμενο συνολικό χρόνο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το  İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi για το μέρος του YAZMA:


Kompoziyon bölümünde art arda 5 cümlenin internet sitesi,  kitap,  gazete, dergi,  kompozisyon örnekleri vb.  herhangi bir kaynakta yer alan hazır bir metinden aynı şekilde alınarak yazılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda  ve  öğrencilerin kompoziyonlarında aynılık tespit edilmesi durumunda  öğrencilerin sınavda kopya çekildiği kabul edilerek sınavları geçersiz sayılır.

Για το μέρος της έκθεσης στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι 5 συνεχόμενες γραμμές είναι πιστή αντιγραφή από έτοιμα κείμενα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε πηγή, όπως ιστοσελίδες στο internet, βιβλία, περιοδικά, βιβλία εκθέσεων κτλ και επίσης στην περίπτωση που εντοπιστούν πανομοιότυπες εκθέσεις μεταξύ των υποψηφίων οι εξετάσεις ακυρώνονται λόγω αντιγραφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ZOOM